Een aantal kroegen in Holten is bij toerbeurt de Hofbar van de Fienpreuvers. Jaarlijks wordt op 11 november na de algemene ledenvergadering de Hofbar van het ene naar het andere Café overgeplaatst. De route loopt altijd via de Keunen op de Smidsbelt.
Onder muzikale begeleiding van de Braandheultjes wordt het nieuwe seizoen ingeluid.

Voor het seizoen 2016 – 2017 is Café `t Klavier de thuishaven van de Fienpreuvers

hofbarverplaatsing20149

De jongste bedienden met het oeroude Hofbarbord