Het kabinet is het dagelijks bestuur van de Fienpreuvers. Het kabinet doet voorstellen aan het parlement en legt ook verantwoording af aan het parlement.

Parlement

Het parlement bestaat uit Prins, Adjudant, Raad van Elf,  Raad van State en de Senaat. In totaal kent het parlement 54 leden. Minimaal 4 keer per jaar komt het parlement bijeen. De vergaderingen van het parlement worden voorgezeten door de voorzitter van het kabinet.

Naast het parlement kent de vereniging ook leden. Op dit moment hebben de Fienpreuvers ruim 700 leden. Eens per jaar, op 11 november, is er een algemene ledenvergadering. Na deze vergadering wordt de Hofbar overgeplaatst naar de Hofbar van het nieuwe seizoen.

Het kabinet voor het seizoen 2016-2017

Michel Nijenhuis, President

Stefan Koopman, Voorzitter

Arjan Schorfhaar, Secretaris

Wilco Rensen, Penningmeester

Peter Bloemendal, Vice-voorzitter

Jan Julian Aanstoot, Algemeen lid.