zaterdag 29 december 2018
Keunestatjes Oamd

Op zaterdag 29 december a.s. wordt weer de jaarlijkse Keunestatjes Oamd georganiseerd.
Ook dit jaar weer een supergezellige avond waar vele mooie prijzen binnen te slepen zijn door het Rad van Avontuur,
Bierdarten en Potstoten en ook de hilarische veilig.
Komt allen vanaf 20:30 naar Bie Toontje om deze Keunestatjes Oamd te beleven en met prachtige prijzen naar huis te gaan.