Een aantal kroegen in Holten is bij toerbeurt de Hofbar van de Fienpreuvers.
Jaarlijks wordt op 11 november na de algemene ledenvergadering de Hofbar van het ene naar het andere Cafe overgeplaatst.
De route loopt altijd via de Keunen op de Smidsbelt.

Onder muzikale begeleiding van de Braandheultjes wordt het nieuwe seizoen ingeluid.

Voor het seizoen 2023 – 2024 is

Cafe Bie Toontje de thuishaven van de Fienpreuvers