Een aantal kroegen in Holten is bij toerbeurt de Hofbar van de Fienpreuvers. Jaarlijks wordt voor of op 11 november na de algemene ledenvergadering de Hofbar van het ene naar het andere Cafe overgeplaatst.
De route loopt altijd via de Keunen op de Smidsbelt.

Onder muzikale begeleiding van de Braandheultjes wordt het nieuwe seizoen ingeluid.

Voor het seizoen 2019 – 2020
is Cafe Jansen (Boerbiet) de thuishaven van de Fienpreuvers