Zaterdag 10 februari 2018 staat Keunedarp weer volledig in het teken van Carnaval. Voor de jeugd is er natuurlijk de grandioze optocht en aansluitend het Keuntjescarnaval in Partycentrum Daglicht

Kinderoptocht

Evenals voorgaande jaren zal de carnavalsoptocht worden geopend door een grote schare kinderen. Deze kinderen krijgen dit jaar ook weer een startnummer, welke vanaf 13:00 uur af te halen is op de kruising Wilhelminstraat/Vrijheidslaan. Alle kinderen die een startnummer hebben, krijgen een aandenken van de Prins Poemba de Bourgondiër en worden gejureerd door enkele dames van de Carnavalsvereniging.
Grootse Keunedarpse optocht