Het kabinet is het dagelijks bestuur van de Fienpreuvers. Het kabinet doet voorstellen aan het parlement en legt ook verantwoording af aan het parlement.

Het parlement bestaat uit Prins, Adjudant, Raad van Elf, Raad van State, Senaat en de Staten Generaal.
In totaal kent het parlement 67 leden. Minimaal 4 keer per jaar komt het parlement bijeen.
De vergaderingen van het parlement worden voorgezeten door de voorzitter van het kabinet.

Naast het parlement kent de vereniging ook leden. Op dit moment hebben de Fienpreuvers ruim 900 leden. Eens per jaar, op 11 november, is er een algemene ledenvergadering. Na deze vergadering wordt de Hofbar overgeplaatst naar de Hofbar van het nieuwe seizoen.

Het kabinet voor het seizoen 2023 - 2024

Michel Nijenhuis President
Rik Dalhuisen Voorzitter
Peter Rietman Vice - Voorzitter
Jan Julian Aanstoot  Secretaris
Wilco Rensen Penningmeester
Thijs Huisman Algemeen Lid
Geert Veneklaas Slots      Algemeen Lid
Nick Jongbloed Algemeen Lid